contact-banner

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕರೆ ಮಾಡಿ

ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ: 1800 425 6300
ಮಿಂಚಂಚೆ

ಜಿಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

ctd[dot]gsthelpdesk[at]ka[dot]gov[dot]in

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ:

pro[dot]bng-kar[at]nic[dot]in, cto[dot]karbng[at]nic[dot]in

ವಿಳಾಸ

ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-1,
ಮೊದಲನೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009